Abstrak dissertasi kedoktoran tentang pendidikan di Malaysia = : Doctoral dissertaton abstracts on education in Malaysia / Doctoral dissertation abstracts on education in Malaysia Pusat Dokumentasi, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. - Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan, c1996. - ix, 145 p. ; 21 cm.


Education--Research--Malaysia.

016.37078 / MAL